Tuk smještaj - Tz Mrkopalj | web portal turističke zajednice

Go to content

Tuk smještaj

SMJEŠTAJ
Hostel "Život je više" Tuk
Vl. Tr.dr. „Život je više“
Tučka 28
54 kreveta
tel: 098/445 043

Kontakt Hostela "Život je više"
Tip
Tip
Tip
Tip
Kuća za odmor „Kesegić“ Tuk
Kuća za odmor "Kesegić" TukVl. Evica Kesegić
Tučka 70
(1/2 + 1/1 2PP u DB)
tel: 098/719 389

Kontakt kuća za odmor „Kesegić“
Tip
Tip
Tip
Tip
Planinarski dom „Bijele Stijene“ Tuk
Vl. Radojka Matijašić
Tučka 30
(20 os)
tel: 099/8401 998

Kontakt planinarski dom „Bijele Stijene“
Tip
Tip
Tip
Tip
Lovački dom „Tučka plana“ Tuk
Vl. Hrvatske šume
098/452 582
(6 os)

Kontakt lovački dom „Tučka plana“
Tip
Tip
Tip
Tip
Back to content