Samarske stijene - strogi prirodni rezervat (1302 mnm) - Tz Mrkopalj | web portal turističke zajednice

Go to content

Samarske stijene - strogi prirodni rezervat (1302 mnm)

O MRKOPLJU > Prirodna baština
Ukratko o Samarskim stijenama
Skupina Bijelih i Samarskih stijena bogatstvo je izvorne, netaknute prirode, smještene u središnjem dijelu Velike kapele, te je jedini prirodni rezervat u Primorsko-goranskoj županiji. Dijeli ih Crna draga, veoma neprohodna zbog vegetacije prašumskog tipa. Geomorfološka složenost terena i neprohodnost šuma, pruža mnogim šumskim životinjama dobre uvjete za život. Tako su tu utočište potražile životinje medvjed (Ursus arctos) i brojni drugi šumski sisavci, troprsti djetlić (Picoides tridactylus), crna žuna (Dryocopus martius), sova ušara (Bubo bubo), planinska gušterica (Lacerta vivipara), velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi), crni daždevnjak (Salamnadra atra), te pravo bogatstvo beskralježnjaka.

Prava je rijetkost da se priroda tako maštovito poigrala u stvaranju snježnobijelih kamenih oblika, pa tako u skupini Bijelih i Samarskih stijena možemo pronaći različite forme poput vrata, litice, kupole, kovčega, obeliska, čunjeva i sl., u čijim se pukotinama i provalijama može pronaći snijeg koji se ponegdje zadržava i po cijelu godinu. 1952. god. na Samarskim stijenama izgrađeno je Ratkovo sklonište.

Pošto su Bijele i Samarske stijene strogi rezervat prirode, nije dozvoljena nikakva ljudska aktivnost, nego se priroda ostavlja da djeluje sama u njenoj evoluciji.
MPP (Mrkopaljski planinarski put) je obilježena staza u 8 kontrolnih točaka koje zaista vrijedi posjetiti.
Fotogalerija Samarskih stijena
Back to content