Speleološki objekti Mrkopalj - Tz Mrkopalj | web portal turističke zajednice

Go to content

Speleološki objekti Mrkopalj

O MRKOPLJU > Prirodna baština
Pilarova ledenica
Pilarova ledenica je speleološki objekt - jama dužine oko 150 m, koja je dobila ime po hrvatskom geologu, dr. Đuri Pilaru. Karakteristična je po ledu koji se u njoj zadržava cijele godine. Voda prokapnica kaplje sa stropa i stvara led zadivljujućeg izgleda u obliku prozirnih siga ledenica, a temperatura na dnu je uvijek oko 0°C. Pilarova ledenica nalazi se nedaleko Mrkoplja.

Pilarova ledenica Pilarova ledenica
Back to content