Sungerski Lug - park šuma - Tz Mrkopalj | web portal turističke zajednice

Go to content

Sungerski Lug - park šuma

O MRKOPLJU > Prirodna baština
Ukratko o Sungerskom Lugu - park šumi
Nalazi se uz cestu Lokve – Mrkopalj. Ovo je izuzetno atraktivno područje koje krase brojne vrste četinjača, te bogata flora i fauna. Sungerski Lug je stanište močvarnog zmijinca Calla palustris.. Predivan krajolik skriva borovnice, maline, ljekovito bilje, gljive i ostale šumske plodove, a omiljeno je izletište turista i izletnika. Često se na području Sungerskog Luga mogu vidjeti i divlje životinje kako slobodno šetaju šumom i često prelaze cestu, tako da  se vozačima preporuča oprez.
Fotogalerija Sungerski Lug - park šuma
Back to content