Tuk smještaj - Tz Mrkopalj | web portal turističke zajednice

Go to content

Tuk smještaj

SMJEŠTAJ
Hostel "Život je više" Tuk
54
Vl. Život je više d.o.o.
Tučka 28
Kuća za odmor „Kesegić“ Tuk
Kuća za odmor "Kesegić" Tuk
3+2
Vl. Evica Kesegić
Tučka 70
Planinarski dom „Bijele Stijene“ Tuk
20
Vl. UO ŽABA
Tučka 30

Lovački dom „Tučka plana“ Tuk
6
Vl. Hrvatske šume d.o.o.
098/452 582
Kuća za odmor Krstović Mirela, Tuk

5+2
Vl. Krstović Mirela
Tučka 22a

Back to content